PROJEKTI VAJALIKKUS

1.   Noored avaldavad suhtlusportaalidel ja populaarsetel veebilehekülgedel oma isiklike andmeid (tel, aadress, arvenumbreid jms.)

2.   Laetakse veebikeskkonda üles endast ja sõpradest intiimseid ja kõlbmatuid  

pilte/ videosid.

3.   Portaalides luuakse uusi kontakte võhivõõrastega.

4.   Usaldatakse ja suheldakse tundmatutega.

5.   Paljastatakse ennast veebikaamerate ees.

6.   Kirjutatakse solvavaid, ebaprofessionaalseid ja terroriseerivaid kommentaare.

7.   Interneti kasutatakse teiste suhtes kiusamisvahendina.

8.   Noored ei teadvusta endale interneti ohtusid.

9.   Lapsevanemad ei ole kursis, millega nende lapsed internetis tegelevad.

10. Lapsevanemad ei ole piisavalt informeeritud ohtudest internetis.