1. Valmistada infovideo, suunitlusega 12-21aastastele.

- Kasutades videos näitlejateks teismelisi.

-Tuues välja elulistel näidetel põhinevaid juhtumeid, milliseid ohte võib internet sisaldada.

- Laadides video                                                    populaarsetesse veebikeskkondadesse                                                                                         

 

2. Valmistada tähelepanu äratav bänner, millele klikkides toob koheselt meieni.

 

3. Bänner riputatada tuntumatele netilehekülgedele.

- Bänner vilgub kuni kuu (august/september 2009.a) vastavalt koostöölepetele.

 

4. Video lingid saata laiali  erinevatele listidele.

- Noortekeskuste, koolide, suhtlusportaalide nimekirjadele.

- Luuakse teemakohalised klubid ( Facebookis, Orkutis, Myspace´s)

 

5. Salvestada videod cd-le ja saata posti teel infokirjadega koolidesse.

- Valmistades 415 CD-d ja saates meeskonna poolt vabalt valitud koolidesse:

* 50-sse algkooli

* 100-sse põhikooli

* 150-sse keskkooli

* 30-sse kutsekooli

* 70-sse kõrgkooli

* 15-sse erakooli

 

6. Luua kodulehekülg, kuhu koondada info ohtudest ja ohutusest internetis.

- Kodulehel abisaamisinfo allikad.

- Avatakse uudistenurk noortele.

- Koostatakse interneti ohutuse eeskirjad.

- Koduleheküljele laetakse teemakohalisi pilte ja videosid.

 

7. Pärast kuuajalist teavituskampaaniat kuulutada välja video konkurss
"Ohtlik sõber internet"

- Konkurssi eripäraks on tingimus- lastevanemate kaasamine videosse.

- Luuakse koostöö reporter.ee´ga või delfi.ee´ga (tehniliste võimaluste ja efektiivsuse põhjustel.)